תכנון פיננסי אישי - Personal Service 

חברת  Personal Service עוסקת בניהול פיננסי-פנסיוני של נכסי המשפחה. החזון שלנו הינו לאפשר ללקוחותינו בטחון כלכלי במהלך חייהם ובתקופת הפרישה, זאת על ידי תכנון פיננסי מקצועי הכולל ניהול הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים של התא המשפחתי. אנו שמים דגש רב על הוזלת העלויות שהלקוח משלם לחברות הביטוח, בתי ההשקעות והבנקים. בדרך זו נצליח למקסם את ההון הצבור שישאר בידי הלקוח ולהקטין את ההון שישאר בידי הגופים הגדולים שרק הולכים ומתעצמים על חשבונו. התכנון מותאם למצבו המשפחתי של הלקוח, תוכניותיו האישיות, רמת החיים עליה הלקוח מעוניין לשמור, רמת הסיכון ויעדי התשואה אותם קבע לעצמו הלקוח.